Contrato

Objeto

Realización de las obras de renovación de pavimentos para carga rodada

Importe

732.300,47

AAPP adjudicadora

Ministerio de Fomento

Grupo constructor

Misturas, Obras e Proxectos

Empresa

Misturas, Obras e Proxectos

Fecha adjudicación

23-03-2015

Fecha formalización

8 de abril de 2015

Procedimiento

Abierto

Tramitación

Ordinaria

Fuente

BOE

Presupuesto base de licitación

Importe neto: 1.047.252,43 €. Importe total: 1.267.175,44 €

Ámbito geográfico

Cantabria